Dzisiaj jest: 24.1.2020, imieniny: Felicji, Roberta, Sławy

Burmistrz Czapla bez absolutorium piąty rok z rzędu

Dodano: 7 miesięcy temu Czytane: 2475

Dziesięciu radnych zagłosowało za udzieleniem absolutorium, tyle samo było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

Burmistrz Czapla  bez absolutorium piąty rok  z rzędu

W środę 19 czerwca radni z Nowogardu ocenili wykonanie ubiegłorocznego budżetu przez burmistrza Roberta Czapę. Nie podjęli uchwały o udzieleniu absolutorium. Działalność burmistrza Roberta Czapli piąty rok z rzędu została oceniona negatywnie.

Radny Marcin Nieradka, wyjaśniając decyzję swojego klubu, sformułował szereg zarzutów, na pierwszym miejscu stawiając trudną sytuację nowogardzkiego szpitala. Na negatywną ocenę działalności Burmistrza miał wpływ również fakt pogarszającej się sytuacji mieszkaniowej.

Od kilku lat mimo zwiększającej się kolejki osób oczekujących Urząd nie podejmuje skutecznych działań prowadzących do budowy mieszkań socjalnych i komunalnych. W mieście nie powstają również tzw. mieszkania chronione dla osób wychodzących z pieczy zastępczej- mówił w swoim wystąpieniu.

Radny Nieradka negatywnie ocenił także sposób planowania i realizacji miejskich inwestycji i rozbudowy infrastruktury, przypominając chociażby przekładaną od wielu lat przebudowę łącznika ulic Dworcowej i 700-lecia czy inwestycję polegającą na zagospodarowaniu terenu między ulicami: Warszawską, Zamkową i Kowalską. Zauważył także ogromną dysproporcję w inwestowaniu funduszy na terenach miejskich i wiejskich, twierdząc, że "mieszkańcy wiosek w gminie Nowogard traktowani są jako obywatele drugiej kategorii".

Zgodnie z nowelizacją ustawy o finansach publicznych brak absolutorium z wykonania budżetu może uruchomić procedurę usunięcia burmistrza z urzędu.
Rozpoczęcie inicjatywy referendalnej może nastąpić wtedy, kiedy za nieudzieleniem absolutorium opowie się bezwzględna większość radnych.

Podczas środowego głosowania na sali zagościł wyjątkowo pełny skład Rady Miejskiej. Na 21 radnych dziesięciu opowiedziało się za udzieleniem absolutorium dla burmistrza (radni SLD i jeden radny PSL- przewodniczący RM S. Saniuk), kolejnych dziesięciu było przeciw (klub radnych NOWA i PiS), jeden (członek PSL- M. Bociarski) wstrzymał się od głosu.
.
Polecane