Dzisiaj jest: 25.1.2020, imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany

Rekordowe straty i rosnące zadłużenie nowogardzkiego szpitala

Dodano: 8 miesięcy temu Czytane: 2028

Poprzedni rok zakończył się dla placówki stratą ponad 1,6 mln. zł. a zobowiązania wymagalne na koniec 2018 r. wynosiły ponad 2,2 mln. zł i do połowy kwietnia br. wzrosły do kwoty prawie 6 mln zł.

Rekordowe straty i rosnące zadłużenie nowogardzkiego szpitala

Do zbilansowania się działalności nowogardzkiego szpitala w latach 2016 i 2017 zabrakło około pół miliona złotych. Rok 2018 według Regionalnej Izy Obrachunkowej zamknął się dla nowogardzkiego szpitala stratą w wysokości ponad 1,6 mln zł. Strata była trzykrotnie większa niż w latach poprzednich i przewyższała koszty amortyzacji o ponad 400 tys. zł.

Ponadto zobowiązania wymagalne, czyli te, których termin płatności minął, na koniec zeszłego roku wynosiły ponad 2,2 mln zł,a do kwietnia br. kwota nieopłaconych zobowiązań powiększyła się niemal trzykrotnie i w połowie zeszłego miesiąca zadłużenia wobec kontrahentów wynosiły już prawie 6 mln zł.

Jak zauważa Regionalna Izba Obrachunkowa, ze sprawozdania Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie wynika jednoznacznie, że sytuacja finansowa placówki jest bardzo trudna, a suma nieuregulowanych zaległości stale rośnie.

Straty szpitala są bezpośrednio przypisywane organowi założycielskiemu, czyli w naszym przypadku gminie Nowogard. RIO zaznaczyło, że zgodnie z ustawą o działalności leczniczej samorząd ma wybór: albo pokryje straty szpitala z własnego budżetu, albo podejmie uchwałę o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Konieczność pokrycia straty finansowej szpitala przez miasto oznaczać będzie ostre cięcia w tegorocznym budżecie gminy. Burmistrz będzie zmuszony z szeregu inwestycji planowanych w tym roku wskazać te, z których gmina będzie zmuszona zrezygnować na rzecz szpitala.

Temat nowogardzkiego szpitala powinien pojawić się niedługo na sesji Rady Miejskiej podczas przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego placówki. Wtedy też pozostaje mieć nadzieję, że radni wyrażą zainteresowanie przyszłością placówki i będą dążyć do tego, aby w nowogardzkim szpitalu przeprowadzono szczegółowy i profesjonalny audyt, wykonany przez podmiot zewnętrzny, nieuwikłaną w lokalne układy, który rzetelnie przeanalizuje system zarządzania placówką i zgodnie z prawdą wskaże źródło problemów finansowych.


 
Polecane