Dzisiaj jest: 22.5.2019, imieniny: Emila, Neleny, Romy

Zaproszenia na Karnawałową Galę Disco Polo- mamy jeszcze 5 bezpłatnych wejściówek

Dodano: 3 miesiące temu Czytane: 839

Karnawałowa Gala Disco Polo odbędzie się już 2 marca w Netto Arenie.

Zaproszenia na Karnawałową Galę Disco Polo- mamy jeszcze 5 bezpłatnych wejściówek

Już jutro 02.03.2019, czyli w ostatnią sobotę karnawału orgaznizowana jest największa w województwie gala muzyki Disco Polo. Od 19:00 w Netto Arenie będzie można usłyszeć największe gwiazdy.

Aby bezpłatnie otrzymać jedną z pięciu podwójnych zaproszeń na wydarzenie, wystarczy polubić post i zostawić pod nim komentarz, w którym należy określić, z kim wybierzemy się na imprezę. Na komentarze czekamy do 01.03 do godziny 23.59.

Więcej o wydarzeniu przeczytacie pod linkiem mojeinfo24.pl.REGULAMIN
1. Zasady przebiegu Konkursu  określa niniejszy Regulamin.
2. Organizatorem Konkursu jest Portal Informacyjny mojeinfo24.pl
3. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
5. Osoba, która na portalu mojeinfo24.pl (pod konkursowym artykułem), lub na FB NowogardMojeInfo24 (pod konkursowym postem) zostawi komentarz i polubi post zgodnie z poniższymi postanowieniami Regulaminu, staje się Uczestnikiem Konkursu.
6. Aby wziąć udział w Konkursie, w miejscach wskazanych w pkt. 5 należy  dokończyć zdanie: Na koncert zabiorę... ponieważ...
7. Zakończenie konkursu nastąpi 01.03 marca 2019 o godzinie 23,59.
8. Uczestnik konkursu może dodać tylko jeden komentarz.
9. Wyłonienie zwycięzców konkursu nastąpi do dnia 02,03  2019 do godziny 11.00.Redakcja wybierze nagrodzone odpowiedzi.  Wynik konkursu zostanie opublikowany na portalu mojeinfo24.pl oraz FB organizatora.
10. Nagrody: 5 podwójnych wejściówek na koncert Karnawałowa Gala Disco Polo, który odbędzie się w dniu 2  marca 2019,
11. Zwycięzca nie może wymienić nagrody na inną, na ich wartość pieniężną ani przenieść praw do ich otrzymania na osoby trzecie.
12. O sposobie odbioru nagrody zwycięzca zostanie poinformowany w formie wiadomości prywatnej lub telefonicznie po wcześniejszym kontakcie z redakcją z konta które brało udział w konkursie (komentarz na FB – z konta FB, komentarz na portalu – adres e-mail). Odbiór nagrody musi nastąpić w przeciągu 5 dni od daty ogłoszenia wyników. Po tym okresie nagroda przepada.
13. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację przez Organizatora imienia i nazwiska lub pseudonimu (nicka) na profilu Organizatora, w serwisie Facebook.com, zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu bądź w nazwie profilu Uczestnika w serwisie Facebook.com.
14. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu i w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z Uczestników ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania.
15. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
16. Uczestnik nie ma prawa żądać od Organizatora zwrotu jakichkolwiek kosztów ani innych poniesionych przez siebie wydatków w związku z uczestnictwem w Konkursie.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w każdym czasie. Informacja o zmianie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.
18. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail Organizatora: redakcja@mojeinfo24.pl
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 
Polecane